Bảo hàng | Làm mái che trước nhà
  • Tất cả các sản phẩm của Lidoda Shop bảo hành tối thiểu 12 tháng nếu sản phẩm nào không ghi rõ thời gian bảo hành sẽ được bảo hành 12 tháng tính từ thời điểm mua hàng
  • Các sản phẩm có thời gian bảo hành ngắn sẽ được ghi ngay trong đặc tả sản phẩm và áp dụng chính sách bảo hành theo mô tả sản phẩm về chính sách bảo hành
  • Than phiền về chất lượng bảo hành : 0906476355 hỗ trợ 24h/7
  • Bảo hành tại địa chỉ : 436/27, 3 Tháng 2, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

Gọi Chúng Tôi

X